Calendar ortodox 15 mai 2021. Sfântul Pahomie cel Mare. Rugăciune pentru iertarea păcatelor şi vindecare trupească şi sufletească

În această zi, este prăznuit Sfântul Pahomie cel Mare, întemeietorul vieții mănăstirești de obște.

Azi este bine să rosteşti rugăciunea pentru iertarea păcatelor şi vindecare trupească şi sufletească.

Calendar ortodox 15 mai 2021. Sfântul Pahomie cel Mare

Sfântul Pahomie s-a născut în Tebaida de Jos (Egipt) și a trăit în timpul împăratului Constantin cel Mare (306-337),

potrivit crestinortodox.ro. Ca soldat, a luptat în armata împăratului Constantin împotriva lui Maxentiu. În vremea aceea era păgân.

Primește Botezul și se retrage în pustia Tebaidei, alături de pustnicul Palamon. După zece ani de nevoințe ajunge în

Tabenisi, unde un înger i s-a înfățișat înainte îmbrăcat în rasă

de schimonah și i-a dăruit o tăbliță pe care se află înscrisă pravila unei mănăstiri cu viață de obște.

Acest înger i-a poruncit să întemeieze o astfel de mănăstire chiar în Tabenisi. Zidește multe chilii care vor ajunge să fie locuite de monahi.

Numărul monahilor sporește, încât Pahomie este nevoit să mai întemeieze alte șase mănăstiri. Numărul ucenicilor lui a ajuns

aproape la șapte mii. Sfântul Pahomie este considerat întemeietorul vieții mănăstirești de obște.

A trecut la cele veșnice în în al 55-lea an al vieții sale. A fost îngropat în mănăstirea ctitorită de el.

Calendar ortodox 15 mai 2021. Rugăciunea Sfântului Pahomie cel Mare, pentru iertarea păcatelor și vindecare grabnică

Prefericite şi Preacuvioase Părinte Pahomie, ascultă-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm ţie: du rugăciunea către milostivul

şi iubitorul de oameni Dumnezeu, căci tu pururea salţi în bucurie cu Sfinţii şi cu puterile cele fără de materie înaintea Lui.

Roagă milostivirea lui Dumnezeu să nu ne osândească pentru fărădelegile noastre, ci să facă cu noi după mare mila Lui. Cere pentru noi viaţă paşnică, sănătate trupească şi sufletească,

roduri îmbelşugate pământului, întru toate belşug şi binefacere, iar noi să-i întoarcem toate bunătăţile cele dăruite nouă, spre mărirea Lui şi binecuvântarea şi ajutorul Lui.

Întăreşte-ne, Doamne, pe calea care duce la locaşurile celor Sfinţi, unde este glasul neîncetat al lăudătorilor care văd pururi frumuseţea cea nespusă a feţei Tale, Sfânta Biserica Ta

o fereşte de dezbinări, pe credincioşi întăreşte-i, rătăciţii întoarce-i pe calea credinţei, pe toţi ne mântuieşte spre slava lui Dumnezeu după mare mila Ta.

Iar noi cu mulţumire ne vom închina Preasfintei Treimi în trei feţe: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! scrie romaniatv

➦ CITEȘTE ȘI... ➤