Ce documente sunt necesare inscrierii la PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA

Documentele necesare inscrierii la PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA, dupa caz:

-cerere pentru inscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);

– carnetul de munca (original si copie);

Distribuie
-carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie);

-carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie);

-alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;

-actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);

-livretul militar (original si copie);

-diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;

-dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;

-adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);

-adeverinta privind incadrarea activitatii in fostele grupe I si/sau II de munca, in conditii deosebite si speciale , in original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

-procura speciala, pentru mandatar (original si copie);

-acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

-alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Pensia pentru limita de varsta
Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare prevazute de lege.

Varsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare si stagiul minim de cotizare pentru femei si barbati sunt stabilite in raport de luna si anul nasterii (anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice).

Varsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati, stagiul minim de cotizare este de 15 ani si stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestor coordonate se realizeaza printr-o crestere graduala, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

➦ CITEȘTE ȘI... ➤