Noua lege a educației acordă elevilor această sumă de bani! Cum se pot obține banii

Legea educației a fost modificată și vine în sprijinul elevilor. Se acordă burse în valoare de 300 de lei pentru un numără mai mare de elevi, fără condiționare de venit. Cine sunt beneficiarii și ce trebuie să facă pentru a intra în posesia banilor?Noua Lege a educației aducea câteva modificări ce vin în favoarea elevilor care au unul sau ambii părinți decedați, dar și celor care provin din familii monoparentale. Aceste categorii vor primi bursă socială de 300 de lei, fără condiționare de venit Schimbările în ceea ce privește Lege educației vin la articolul 10, acolo unde Ministerul Educației a inclus elevii orfani de un părinte la litera c) pe lângă cei cu ambii părinți decedați.De asemenea, în cazul familiilor monoparentale a fost eliminată prevederea care condiționa acordarea bursei de venitul mediu pe membru de familie. Așadar în acest an școlar, bursele sociale se acordă la nivel primar, gimnazial, liceal, A doua șansă (minori), inclusiv frecvență redusă pentru:

  • elevii din familii cu un venit mediu net luna/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie
  • elevii cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială
  • elevilor din familii monoparentale elevilor cu deficiente/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului
  • elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Acest lucru se poate face în primele 25 de zile calendaristice de la începutul anului școlar. Iată mai jos lista cu documentele necesare:

  • cerere a părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
  • declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
  • documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.
➦ CITEȘTE ȘI... ➤