Schimbări importante! Ce se întâmplă cu ajutorul de deces în 2022

Anul 2022 vine cu o mulțime de schimbări pe toate planurile. Modificări importante apar și în cazul ajutorului de deces pe care îl primește familia pentru înmormântarea apropiatului decedat. Află la ce sumă ajunge acest sprijin financiar și cum îl poți obține.

S-a mărit ajutorul de deces

Deși anul 2022 ne-a adus taxe mai mari și cheltuieli sporite, se pare că ne bucurăm și de mai multe măriri ale veniturilor.

Potrivit Legii nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.239, în funcție de situații specifice, cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferențiat. Sumele care li se oferă acestuia sunt următoarele:

suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar;

suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului.

Acte necesare ajutor deces

Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul. Există și situații în care decedatul nu are pe nimeni. În acest caz, poate primi banii oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. Dacă aveți nelămuriri, puteți cere informații chiar de la primăria de care aparțineți.

Actele necesare pentru obținerea acestui ajutor sunt:

erere pentru acordarea ajutorului de deces (Anexa nr. 11);
certificat de deces (original şi copie);

act de identitate al solicitantului (original şi copie);
acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala ca

re l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani
adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

➦ CITEȘTE ȘI... ➤